hiperaktivite

Psikoterapi ve dikkat eksikliği hiperaktivite

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu erişkinlerde de hayatın birçok yönünü olumsuz etkileyen bir bozukluktur. Eğitim hayatı, iş hayatı, evlilik ve ilişkiler üzerinde yıkıcı etkileri vardır. Farmakoterapi DEHB’nin tedavisinde birincil tedavi yöntemi olmakla birlikte özellikle DEHB’nin ikincil belirtileri, işlevsellikte yol açtığı yaşamsal sorunlar ve ilaç tedavisi sonrası rezidüel belirtiler açısından psikososyal müdahaleler tedavinin bir parçası olarak önem taşır. Özellikle erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite vakalarında psikoterapilerin etkinliğine dair son yıllarda bilimsel veriler birikmeye başladı. DEHB koçluğunun da yaygınlaştığını görüyoruz. Ancak "koçluk" etkinlik olarak bilimsel yöntemlerle yeterince araştırılmamıştır. Bir hastanın hangi tedavi metoduna hangi terapiste yönlendirileceğine karar vermesi gereken olgu yöneticisinin psikopatolojiyi yani psikiyatrik hastalıkların ayırıcı tanısını yapabilecek yeterlilikte olması şarttır. Çünkü çok az hasta yalnızca tek bir hastalığı saf bir şekilde gösterir. Çoğu zaman eşlik eden depresyon ya da benzeri durumlar da mevcuttur. Benim kanaatim bir psikiyatri uzmanına başvurduktan sonra diğer tedavi, terapi seçenekleri bu uzmanla tartışıldıktan sonra kararlaştırılmalıdır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nda Psikoterapi hakkında daha fazla bilgi için makalemi okuyunuz.

Diğer Etiketler

Güncel Duyurular

Duyuru - Haber

Twitter