hiperaktivite

Dikkat Eksikliği

Dikkat eksikliği ya da dikkat bozukluğu bir semptomdur. Aslında hemen her psikiyatrik hastalıkta dikkat bozulabilir. Örneğin depresyon belirtilerinden biri de dikkati toplamada güçlüktür. Bipolar bozuklukta da manik dönemde dikkat bir şekilde bozulmuştur. Hasta bir yandan en ufak detayları atlamadan herşeye dikkat eder ama dikkatini asıl yoğunlaştırması gereken yere veremez. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda bu belirti neredeyse bütün yaşam boyu devam etmiştir, oysa depresyon ya da bipolar bozuklukta dönemsel ataklar halinde görülür.
Özetle özgün bir belirti olmaması nedeniyle ,tek başına bu belirtinin varlığı ile Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısının konulması mümkün değildir. Örneğin yeterli motivasyonun olmaması bir çok öğrencinin derslerine gereken dikkati verememesiyle sonuçlanır. Tanının konulması için diğer DEHB tanı kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığının saptanması için hastanın bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Diğer Etiketler

Güncel Duyurular

Duyuru - Haber

Twitter