hiperaktivite

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Opiat Bağımlılığı

eroin, hiperaktivite, opiatDikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Opiat (Morfin, Eroin ve benzerleri) Bağımlılığı İlişkisi
Carpentier ve arkadaşlarının makalesi bir grup opiat bağımlısı hastada çocukluk çağındaki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve davranım bozukluğunun opiat bağımlılığının ortaya çıkışı ile ilişkisini inceliyor. Başka bir yazımda da değindiğim gibi çocukluk çağındaki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu davranım bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğunun gelişimi ile yakından ilişkilidir. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun nikotin bağımlılığı ile ilişkisine dair çok fazla çalışma yapılmıştır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun tedavi edilmesinin nikotin bağımlılığı tedavisini kolaylaştırdığını biliyoruz. Nikotin DEHB hastaları tarafından muhtemelen self-medikasyon yani kendi kendine tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Diğer bağımlılıklarla DEHB ilişkisine dair daha az çalışma yapılmıştır. Carpentier ve arkadaşlarının araştırmasında 193 opiat bağımlısı hasta çalışmaya alınmıştır. Bu hastaların %60’ında davranım bozukluğu saptanmış olup, davranım bozukluğu olan hastalar içinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu oranları davranım bozukluğu olmayanlara göre anlamlı ölçüde daha fazladır (%31,9’a % 14,3; p<0,01).

Yapılan istatistiksel analizler DEHB tanısı olan vakalarda kişisel ilişkiler ve psikiyatrik durum gibi alanlarda problem şiddeti, eşlik eden psikiyatrik bozuklukların daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın sonuçları tedavi edilmemiş DEHB’nin bir başka olumsuz sonucunu daha doğrulamaktadır. Nikotin bağımlılığında olduğu gibi opiat bağımlılığı da kendi kendine tedavi amaçlı kullanılıyor mu, yoksa DEHB’nin yenilik arama ve dürtüsellik özellikleri davranım bozukluğu ve olumsuz çevrenin etkisi ile birleşerek opiat bağımlılığına mı yol açıyor, bu konuda net bir şey söylemem zor ama şurası açık ki eğer DEHB tedavi edilirse bu ileride opiat bağımlılığı riskini azaltacaktır. DEHB’nin yüksek oranda tedavi edilebilir bir bozukluk olduğu akılda tutulmalı ve opiat bağımlılarında sorgulanmalıdır. Çocukluk çağında DEHB tanısının tedavi edilmesi konusunda daha dikkatli davranılması ve ihmal edilmemesi gereklidir.

Kaynak: Carpentier, P. J., et al. "Addiction in Developmental Perspective: Influence of Conduct Disorder Severity, Subtype, and Attention-Deficit Hyperactivity Disorder on Problem Severity and Comorbidity in Adults With Opioid Dependence." J Addict Dis 31.1 (2012): 45-59.

Diğer Etiketler

Güncel Duyurular

Duyuru - Haber

Twitter